8

Stola sacerdotale in seta ricamata in oro, XX secolo

€ 150,00
Base d'asta
Valuta un'opera simile